Процедура №Т00627 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00627
Първа дата29.11.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти с №№ 1915, 1916, 1917, 1918,

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция