Процедура №441 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИН441
Първа дата20.11.2018
Втора дата
Тип на процедуратаЕлектронен търг по реда на НУРВИДГТ
ПредметЕлектронен търг № ЕТ00014 ТП ДГС Доспат / Обект №: 1910-1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция