Процедура №Т00039 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00039
Първа дата30.01.2018
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от условно обособени Обекти с № 1735-1, Обект № 1738-1 и Обект № 1741-1, попадащи в териториалния обхват на ТП "ДГС - Доспат"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция