Процедура №Т00008 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00008
Първа дата10.01.2018
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян /приложение № 1 към Заповед № 5 от 03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян/, из

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция