Процедура №Т00421 на ДГС Хисар

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Хисар
ИНТ00421
Първа дата03.10.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на прогнозни количества дървесина от Обект №1700, горска територия - държавна собственост, стопанисвана от ТП ДГС "Хисар".

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция