Процедура №Т00393 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00393
Първа дата11.09.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен от условно обособени Обекти с № 1742с, № 1743с и № 1744с

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция