Процедура №Т00385 на ДГС Ракитово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ракитово
ИНТ00385
Първа дата30.08.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1778С, 1779С, 1780С, 1781С.

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция