Процедура №Т00205 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00205
Първа дата04.05.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОтглеждане на млади насаждения без материален добив и работа в генеративната семепроизводствена градина на територията на ТП ДГС "Смолян" за Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция