Процедура №Т00193 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00193
Първа дата02.05.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 1712, 1714, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция