Процедура №Т00180 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00180
Първа дата20.04.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 1725 на територията на ТП "ДГС - Асеновград"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция