Процедура №Т00150 на ДГС Триград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Триград
ИНТ00150
Първа дата04.04.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОтглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистка включени в Обект № 1 от териториалния обхват на ТП "ДГС-Триград"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция