Процедура №Т00078 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00078
Първа дата13.03.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности в обект № 1 "Отглеждане на култури, кастрене и изораване на междуредия" на територията на ТП "ДГС - Асеновград"

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция