Процедура №Т00051 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00051
Първа дата27.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 1709, 1712, 1713 и 1714

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция