Процедура №Т00052 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00052
Първа дата27.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на  маркирана дървесина на корен за Обекти №№ 1701, 1703, 1708, 1710 и 1715

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция