Процедура №Т00030 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00030
Първа дата17.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 1Д-1, 2Д-1 и 3Д-1 (45)

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция