Процедура №Т00032 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00032
Първа дата17.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършването  на  лесокултурни дейности в обект №1 на територията на ТП  „ДГС- Доспат” 

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция