Процедура №Т00012 на ДГС Златоград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Златоград
ИНТ00012
Първа дата13.02.2017
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината, включена в Обект № 1717 от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Златоград" - "ЮЦДП", гр. Смолян (52)

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция