Процедура №ЗОП00013 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНЗОП00013
Първа дата17.01.2017
Тип на процедуратаОбяви за събиране на оферти
ПредметИзбор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС-Клисура”