Процедура №ЗОП00020 на ДГС Ардино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Ардино
ИНЗОП00020
Първа дата24.01.2017
Тип на процедуратаПублично състезание
ПредметПоддръжка, текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване на територията на ТП "ДГС Ардино", за срок от 12 месеца