Закупуване на горски територии, собственост на физически лица от ЮЦДП (АРХИВ 2021г.)

От 04.02.2021 г. стартира прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица.

Резултати трети етап: /27.01.2022 г./

Допуснати имоти

Недопуснати имоти

Резултати втори етап: /20.08.2021 г./

Допуснати имоти

Недопуснати имоти

Резултати първи етап: /14.06.2021 г./

Допуснати имоти

Недопуснати имоти