Процедура №00420 на ДГС Смилян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смилян
ИН00420
Първа дата23.06.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен за обекти №№ 2114, 2115, 2127, 2132, 2138, 2140, 2144, 2145

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция