Процедура №Т00480 на ДГС Карлово

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Карлово
ИНТ00480
Първа дата16.08.2021
Втора дата
Тип на процедуратаДоговаряне по реда на НУРВИДГТ
ПредметГрафик за добив на дървесина със собствени работници

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция