Процедура №Т00527 на ДЛС Женда

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Женда
ИНТ00527
Първа дата01.10.2021
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен - Обекти №2141, 2142, 2143, 2144

Данни за дървесината

Обект/и №2141, 2142, 2143, 2144
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция