Процедура №ЗОП00017 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНЗОП00017
Първа дата21.10.2021
Тип на процедурата
ПредметУпражняване на авторски надзор по време на изпълнението на основен ремонт на ГАП "Тешел - Мугла" - втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП "ДГС Смолян", ТП "ДГС Триград" и ТП "ДЛС Извора"