Процедура №Т00549 на ДГС Доспат

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Доспат
ИНТ00549
Първа дата20.10.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметПродажба на действително добити количества дървесина от условно обособен Обект № 2142-2

Данни за дървесината

Обект/и №2142-2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция