Процедура №Т00559 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00559
Първа дата29.10.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПочистване на площи, подготовка на почвата, залесяване и отглеждане на култури, включени в Обект № 7 за 2021 г.

Данни за дървесината

Обект/и №7/2021
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция