Полезна информация

Добри практики за опазване на оставащите живи дървета при дърводобив

https://www.youtube.com/watch?v=3c-16jpQdz4

Биотопни дървета: защо е необходимо опазването им?

https://www.youtube.com/watch?v=if1W_rICBsk

Опазване на водните ресурси при горскостопански дейности.

https://www.youtube.com/watch?v=YYGb6o9Nxzk