Процедура №Т00608 на ДГС Акад. Николай Хайтов

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Акад. Николай Хайтов
ИНТ00608
Първа дата03.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОбекти №2201, 2202

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2202
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция