Процедура №Т00623-21 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00623-21
Първа дата02.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2223

Данни за дървесината

Обект/и №2223
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция