Процедура №Т00624 на ДГС Пещера

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пещера
ИНТ00624
Първа дата03.12.2021
Втора дата
Тип на процедурата
ПредметОткрит конкурс за добив на дървесина за обекти №№ 2203мф, 2207мф, 2208мф

Данни за дървесината

Обект/и №2203мф, 2207мф, 2208мф
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция