Процедура №Т00635 на ДГС Борино

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Борино
ИНТ00635
Първа дата13.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, разкройване на асортименти, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция