Процедура №Т00641-21 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00641-21
Първа дата07.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметДобив, сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината (съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян), включена в Обекти с №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2202, 2203, 2204, 2205
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция