Процедура №Т00651 на ДГС Смолян

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Смолян
ИНТ00651
Първа дата07.12.2021
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обекти №№ 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 - местни търговци

Данни за дървесината

Обект/и №2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция