Процедура №Т00021-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00021-22
Първа дата02.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаТърг с тайно наддаване по реда на НУРВИДГТ
ПредметТърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2210

Данни за дървесината

Обект/и №2210
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция