Заповед №РД48-7/20.01.2022г

24.01.2022

Заповед №РД48-7/20.01.2022г на министъра на земеделието за минималните цени за ползване на базите за ловен туризъм.