Процедура №Т00089-22 на ДГС Пловдив

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Пловдив
ИНТ00089-22
Първа дата28.02.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметЗалесяване и отглеждане на тополови култури, включени в Обект № 3 част от ЛКД за 2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №3/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция