Процедура №Т00095-22 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00095-22
Първа дата10.03.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности - Ограждане на възобновени участъци - 18 дка

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция