Процедура №Т00117-22 на ДГС Кирково

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Кирково
ИНТ00117-22
Първа дата05.04.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на иглолистна дървесина, за нуждите на ТП ДГС Кирково

Данни за дървесината

Обект/и №0
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция