Процедура №Т00127-22 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНТ00127-22
Първа дата14.04.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметИзвършване на лесокултурни дейности, включващи първо и второ отглеждане на двегодишни иглолистни култури и изсичане на издънки с моторен храсторез, включени в Обект №22001, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС - Клисура.

Данни за дървесината

Обект/и №220001
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция