Процедура №Т00145-22 на ДГС Първомай

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Първомай
ИНТ00145-22
Първа дата12.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметВъзлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 3/2022 г.

Данни за дървесината

Обект/и №3/2022
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция