Процедура №Т00158-22 на ДГС Клисура

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Клисура
ИНТ00158-22
Първа дата30.05.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметТоварене, транспортиране и разтоварване на дърва за огрев от временни горски складове за дърводобив - Обект № 1 и Обект № 2 до централен склад "Зли дол"

Данни за дървесината

Обект/и №Обект № 1 и Обект № 2
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция