Заповед РД48-18 за провеждане на конкурс

11.05.2022

Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД в района на дейност на ТП ДЛС Кормисош