Процедура №Т00160-22 на ДЛС Чепино

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Чепино
ИНТ00160-22
Първа дата03.06.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане услугата добив на дървесина на временен склад за обекти №№ 2217, 2219

Данни за дървесината

Обект/и №2217, 2219
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция