Заповед № РД48-21 за провеждане на конкурс

25.05.2022

Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ "Аджиларска река" в района на дейност на ТП ДГС Триград