Процедура №Т00196-22 на ДГС Славейно

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Славейно
ИНТ00196-22
Първа дата15.07.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 2242С, 2243, 2244, 2245С, 2246

Данни за дървесината

Обект/и №2242С, 2243, 2244, 2245С, 2246
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция