Процедура №Т00208-22 на ДГС Алабак

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Алабак
ИНТ00208-22
Първа дата08.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти с номера № 2244; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2256; 2257-С;

Данни за дървесината

Обект/и №2244; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2256; 2257-С;
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция