Процедура №Т00214-22 на ДЛС Кормисош

Данни за процедурата

ПоделениеДЛС Кормисош
ИНТ00214-22
Първа дата15.08.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметСеч, окастряне, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от обект № 2219

Данни за дървесината

Обект/и №2219
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция