Процедура №Т00245-22 на ДГС Панагюрище

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Панагюрище
ИНТ00245-22
Първа дата14.09.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметОткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина, включена в обекти №№ 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245

Данни за дървесината

Обект/и №2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция