Процедура №Т00249-22 на ДГС Крумовград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Крумовград
ИНТ00249-22
Първа дата16.09.2022
Втора дата
Тип на процедуратаКонкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПродажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността добив на дървесина - Обекти №2221, 2222

Данни за дървесината

Обект/и №2221, 2222
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция