Процедура №Т00255-22 на ДГС Асеновград

Данни за процедурата

ПоделениеДГС Асеновград
ИНТ00255-22
Първа дата20.09.2022
Втора дата
Тип на процедуратаОткрит конкурс по реда на НУРВИДГТ
ПредметПодготовка на почвата, залесяване, отглеждане на култури и предпазване на фиданките от дивечови повреди в иглолистни култури - обект № 4

Данни за дървесината

Обект/и №4
Дървесен вид
Едра0 куб.м.
Средна0 куб.м.
Дребна0 куб.м.
ОЗМ0 куб.м.
За огрев0 куб.м.
Общо0 куб.м.
Начална цена
Гаранция